Waarom Zorgwerk?

VAKKENNIS EN
INNOVATIE STAAN
BIJ ONS HOOG IN
HET VAANDEL

 

» Organisatiefilosofie
» Referenties
» App voor opdrachtgevers

» Contact

 

Zorgwerk staat bekend als specialist én kwaliteits-speler. Wij zijn volledig gecommitteerd aan de zorg, welzijn en kinderopvang. Daardoor begrijpen wij wat er speelt in deze sectoren en wat in de praktijk nodig is om kwalitatief goede zorg te leveren.


Dat is terug te zien in de selectie en training van onze intercedenten. Maar ook in de manier waarop onze processen en unieke platform er volledig op gericht zijn om razendsnel voor die ene dienst de juiste medewerker met de juiste kwalificaties en bekwaamheden voor u te selecteren en in te plannen.

 

ABU & NEN 4400-1

Zorgwerk is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en voldoet aan de NEN-norm 4400-1 voor de uitzendbranche. Zo bent u gewaarborgd dat Zorgwerk aan haar verplichtingen jegens de belastingdienst voldoet, zodat u daar niet voor aansprakelijk kunt worden gesteld.

Ook wordt gewaarborgd dat de onderneming geen gebruik maakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wiens identiteit niet is vastgesteld of een valse identiteit hebben aangenomen.

U kunt de erkenning volgens de NEN 4400-1 normering van Zorgwerk raadplegen op: www.normeringarbeid.nl. Bovendien voldoet Zorgwerk aan de registratieplicht voor uitzendbureaus die in 2012 is ingesteld. U kunt deze registratie raadplegen op www.kvk.nl/waadi. Het KvK-nummer van Zorgwerk is: 24248808.

 

Bevoegd & Bekwaamheden

Bij Zorgwerk kunt u vertrouwen op een zorgvuldig selectieproces, waarin is geborgd dat alle bevoegd- en bekwaamheden in kaart zijn gebracht (diploma’s, BIG-registraties, bekwaamheid per handeling) en voor u inzichtelijk zijn. Onze medewerkers kunnen elke moment hun bevoegd- en bekwaamheden bijwerken via hun app en Mijn Zorgwerk. Via uw eigen app zijn de bevoegd- en bekwaamheden vervolgens per medewerker voor u te raadplegen. Zo kunt u de inzet van onze medewerker(s) optimaal afstemmen op de actuele zorgvraag.


Koppeling BIG-register

Dankzij onze automatische koppeling met het BIG-register controleren wij niet alleen tijdens de intake, maar ook volautomatisch vóór elke planning de geldigheid van de BIG-registratie. De medewerker kan niet ingepland worden indien de BIG-registratie inmiddels is verlopen of wanneer er een bevoegdheidsbeperking is opgelegd. Raadpleging van het BIG-register is daarmee een integraal onderdeel van ons primaire proces. Dat is uniek in de uitzendbranche en wel zo geruststellend. Koppeling BIG Register Zorgwerk

 

Scholing & training

Wij verzorgen een paar keer per jaar voor diverse functieniveaus op verschillende locaties in het land gerichte (her)scholing voor medewerkers ten aanzien van veel voorkomende handelingen. Mocht u aangeven dat bij ingeleende medewerkers een specifieke training/cursus gewenst is, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid hierin in overleg een aanbod te organiseren.

scholingsaanbod

 

Vaccinaties & VOG

Indien van toepassing voor de functie wordt een eigen verklaring MRSA, controle op vaccinaties en kopieën van bewijs van vaccinatie door ons in het digitale dossier bewaard. Daarnaast hebben wij een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verplicht gesteld voor al onze medewerkers. Het documentnummer kunt u raadplegen in Mijn Zorgwerk.