Verklaring Omtrent Gedrag

OM TE MOGEN
WERKEN VIA
ZORGWERK IS
EEN VOG VERPLICHT

» Website dienst Justis

Verklaring Omtrent Gedrag Zorgwerk

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Tijdens de sollicitatieprocedure vraagt Zorgwerk online een VOG voor je aan.

 

Waarom een VOG?

Werken in de zorg, welzijn of kinderopvang betekent werken met een kwetsbare groep mensen. Daarom vragen steeds meer zorg- en welzijnsinstellingen om een VOG en in de kinderopvang is het zelfs verplicht. Daarom is het ook verplicht om een VOG te overleggen voordat je aan het werk gaat via Zorgwerk.

 

Heb je al een VOG?

Indien je al een VOG in je bezit hebt, accepteert Zorgwerk je VOG indien deze aan onderstaande eisen voldoet:

Voor zorg & welzijn

» De VOG mag niet langer dan 6 maanden geleden zijn afgegeven
» Screeningsprofiel 45 Gezondheidszorg, welzijn van mens & dier
» Afgegeven voor een vergelijkbare functie

Voor kinderopvang

» De VOG mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn afgegeven
» Afgegeven voor een vergelijkbare functie
» Algemeen screeningsprofiel waarbij minimaal is aangevinkt:

11 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
41 Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.)
43 Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
86 Kinderopvang (alleen aanvinken in combinatie met andere functieaspecten)

 

Dienst Justis

Dienst Justis (de screeningsautoriteit van de overheid) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd die de zorg of het welzijn kunnen belemmeren ontvang je een VOG. Op de webiste van Dienst Justis vind je meer informatie.

 

WEBSITE JUSTIS