Scholing & training

Schrijf je in voor trainingen met de app

SCHRIJF JEZELF
IN OP TRAININGEN
MET DE APP OF
MIJN ZORGWERK

 

 

Blijf leren! Als je werkt in de zorg is het belangrijk om je bevoegd- en bekwaamheden op niveau te houden. Dat kun je doen door regelmatig in verschillende situaties te werken én door jezelf (bij) te scholen.


Zorgwerk helpt je daar bij. We verzorgen een paar keer per jaar op meerdere locaties in het land praktijkgerichte trainingen voor diverse functieniveaus. Een overzicht van de trainingen die we vaak aanbieden vind je hieronder. Zodra trainingsdata bekend zijn, zie je de beschikbare trainingsplekken als dienst in de app en Mijn Zorgwerk en kun je jezelf er direct online voor inschrijven. Jij hebt de regie in handen.


» Medicatiemodule
» Verplaatsingstechnieken
» Kathetheriseren
» Farmacologie
» Wondverzorging

 

Voorwaarden

Aan het volgen van een training zijn voorwaarden verbonden. Je gaat na het indienen van een planverzoek automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden:


1) De kosten van de training zijn voor Zorgwerk, mits je na afronding van de training minimaal 100 uur via Zorgwerk werkt. Als je besluit om eerder te stoppen met werken voor Zorgwerk, dan brengen wij een vergoeding in rekening van €100,- (honderd euro). Door het doen van een planverzoek ga je er mee akkoord dat wij deze vergoeding verrekenen met je reserveringen en/of  salarisbetaling(en).  

2) Wij gaan ervan uit dat je actief aan de training deelneemt en jezelf inspant om de training tot een goed einde te brengen.

3) Indien je -zonder opgaaf van goede reden-  de training voortijdig beëindigt, betaal je een vergoeding van € 100,- (honder euro) aan Zorgwerk. Door het doen van een planverzoek ga je er mee akkoord dat wij bij vroegtijdige beëindiging van de training deze vergoeding verrekenen met je reserveringen en/of eerstvolgende salarisbetaling(en).  


Medicatiemodule

Training voor gediplomeerd Helpenden (zorg en welzijn) niveau 2 die in de thuiszorg werken of in de thuiszorg willen gaan werken.

Kernpunten

Verstrekken van medicatie, aan- en uittrekken van een therapeutische steunkous, het verwisselen van een urineopvangzak, relevante wetgeving (BIG, WGBO, BOPZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen, Opiumwet), inhoud zorgplan, baxtersysteem, toedieningsvormen, beheren, bewaren  en controleren van medicatie.

Cursusmomenten en studiebelasting

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten, een bijeenkomst van 6 uur en een bijeenkomst van 3 ½  uur. In de eerste bijeenkomst komt de inhoud van de reader aan bod via interactieve presentaties, waarbij de deelnemers ook verschillende opdrachten maken. De tweede bijeenkomst begint met het examen. Daarna worden de handelingen geoefend en getoetst. De studiebelasting (begeleid en onbegeleid) is 30 uur.

 

VERPLAATSINGSTECHNIEKEN

Kernpunten: Ergonomie, verplaatsen en bewegen, basistechnieken, verplaatsingsmogelijkheden, algemeen en specifiek, piek en continue belastbaarheid rug, heupen, knieën en enkels. Praktijkdemonstratie en oefenen.

 

KATHETHERISEREN

Kernpunten: anatomie en pathofysiologie tractus uro-genitalis, materiaalkennis, allergie, blaasspoelen, fausse route, leegloop blaas, supra-pubische katheter, systemen, urethradeviatie bij multi-parae, zelfkatheterisatie en blaastraining.

Praktijkdemonstratie en oefenen!

 

FARMACOLOGIE

Kernpunten: opdrachtsvorm, samenvoegingen, interacties, farmacokinetiek, allergie, werking meest gebruikte medicijnen, (tijdens de les worden er op uw verzoek medicijnen besproken), halfwaardetijd, volgorde, diabetes 1 en 2, insulinepennen, bloedsuiker meetapparatuur.

Praktijkdemonstratie en oefenen!

 

WONDVERZORGING

Kernpunten: type wonden, WCS classificatie, oorzaken, decubitus, behandelingsvormen, materiaalkennis, verschijnselenherkenning.

Praktijkdemonstratie en oefenen!

Les wordt medegegeven door WIS consulente.